Svårare i skolan_beskuren

Svårare i skolan efter hjärntumör

Dela på Facebook Dela på Twitter

Barn som har haft hjärntumör får ofta svårigheter i skolan. Ibland blir de värre med tiden.

Cancer i hjärnan och själva behandlingen av sjukdomen påverkar inlärningen. Hur mycket beror på var tumören sitter, hur gammalt barnet är när cancern upptäcks och hur stor tumören är. Ingrid Tonning Olsson, neuropsykolog vid Lunds universitet, har skrivit en avhandling om inlärningssvårigheter efter hjärntumör. Bland annat har hon tittat på vilken hjälp barnen får.

– Det behövs ett stöd och alla måste få tillgång till det, säger hon.

Hon har också undersökt vilka barn som riskerar att drabbas av inlärningsproblem. Värst drabbade är pojkar som insjuknar tidigt och har stora tumörer.

– Pojkarna har lite större tumörer vid diagnos, vilket skulle kunna bero på att de har något större huvud. Men det behövs mer forskning för att kunna säga om det faktiskt är så.

Det visade sig också att barnen har förändringar i hjärnan efter sjukdomen, men det är oklart hur det påverkar inlärning.

– Det var inte alltid på det viset att de som hade mer förändringar hade större inlärningsproblem, konstaterar Ingrid Tonning Olsson.

Hon menar att det behövs uppföljning av barnens utveckling under lång tid.

– Jag kunde se att många, oavsett behandling, utvecklades långsammare än normalt och att avståndet till jämnåriga ökade. Inlärningsproblemen blir tydligare och mer uppenbara med åren.

Vanliga svårigheter efter en hjärntumör var långsamhet, problem med minnet och uppmärksamhet. Barnen dagdrömmer och får svårt att hålla fokus.

– Det är viktigt att skolan, sjukvården och familjen samarbetar. Det behövs alltid en utredning och utgångspunkten måste vara att åtgärderna ska ske i samförstånd med barnet. Att göra en uppföljning är också oerhört viktigt, framför allt vid stadiebyte, säger hon.

Målet med Ingrid Tonning Olssons forskning är att alla inblandade får en bättre förståelse för hur de här barnen mår och vad de drabbas av.

– Jag hoppas att vi kan börja prata ännu mer om barnens problem, säger hon.

 

Bli Barnsupporter redan idag – ditt bidrag gör skillnad

 

Dela på Facebook Dela på Twitter