Stina Bergqvist med sonen Maxime.

Så ska fler bli föräldrar efter barncancern

Dela på Facebook Dela på Twitter

Studier visar att de som fått cancerbehandling som barn kan ha svårt att bli föräldrar som vuxna.

– Om vi får reda på varför kan vi hjälpa fler att bevara sin fertilitet, säger forskaren Kirsi Jahnukainen.

Det är inte cancern i sig som skadar äggstockar och testiklar, eller som gör att kvinnor som har haft cancer som barn ibland hamnar mycket tidigt i klimakteriet. Det är behandlingen – samma behandling som räddat barnets liv.

– Strålning mot könsorganen, stamcellstransplantation och höga doser av cytostatika skadar fertiliteten mest. Det gäller både flickor och pojkar, säger Kirsi Jahnukainen, forskare och barnonkolog vid Karolinska institutet.

Hon deltar i ett stort forskningsprojekt tillsammans med kolleger från Finland, Norge och Island. Tidigare studier visar att det är individuellt hur fertiliteten påverkas av behandlingen. Genom att undersöka om det finns särskilda egenskaper i patienternas celler som påverkar äggstockar och testiklar efter cancersjukdomen vill forskarna få en chans att i förväg kunna tala om vilka patienter som riskerar att förlora förmågan att bli förälder på naturlig väg.

I dag finns redan metoder för att bevara fertiliteten. För pojkar kan man frysa spermier eller testikelvävnad. Flickor kan få hjälp genom att man fryser ner en del av äggstocken. För flickor som redan menstruerar kan man också frysa ner äggen. Men det krävs också att sjukhusen vet vad de gör.

– Det är viktigt att vi har samma baskunskaper, att patienter får rätt typ av information och att sjukhusen har förberett sig för att erbjuda nedfrysning av ägg, spermier, testikelvävnad och äggstocksvävnad samt att de vet vart det ska skickas, säger Kirsi Jahnukainen.

 

Vill du veta mer om att bli förälder efter cancersjukdom?

Här berättar Stina sin historia 

Här hittar du en film om fertilitet och cancer.

Dela på Facebook Dela på Twitter