Bild Charlotte Gawell

80 procent räcker inte – åtta vägar mot större överlevnad

Dela på Facebook Dela på Twitter

Att bota nästan alla räcker inte. Fortfarande dör 20 procent av alla barn som insjuknar i cancer. Vägen framåt är forskning, menar Klas Blomgren, läkare och medicinskt sakkunnig på Barncancerfonden.

I dag drabbas drygt 300 barn om året av cancer. De flesta av dem överlever, men fortfarande är det ett 60-tal av dessa barn som avlider till följd av sin sjukdom. Klas Blomgren och hans kolleger diskuterar ofta hur de ska rädda fler.

– En utmaning för att komma längre är tid, kompetens och pengar. Vi har många forskare jämfört med andra fält men självklart krävs det fler, med rätt bakgrund, som vill ägna mycket av sin tid till forskning. Utan många forskartimmar blir det svårt att nå framgång, säger han.

Genetiska avvikelser i tumörcellerna är ett forskningsområde som många hoppas på. Det kan innebära att det går att anpassa behandlingen noggrannare, och på sikt leda till mer skonsamma behandlingar. Andra sätt att komma framåt är mer internationellt samarbete.

– Vi kan inte bygga upp studierna själva i Sverige, vi har för få patienter för det, förklarar Klas Blomgren.

Fortfarande vet forskarna väldigt lite om varför barn drabbas av cancer.

– I dag vet vi ganska lite om det. Men jag tror att om vi får veta mer kring varför sjukdomarna dyker upp kanske vi också kan få ett svar på exakt hur just den diagnosen ska behandlas, säger Klas Blomgren.

 

Forskare: Så kan fler överleva

  1. Nya metoder. Det kan röra sig om individualiserade lösningar för varje barn, där läkarna bestämmer behandling utifrån exakt typ av tumör.
  2. Mäta, karakterisera och diagnostisera. Med finare diagnoser blir behandlingen lättare att individualisera.
  3. Utveckla nya läkemedel och behandlingar. Genetiken kan leda till fler sätt att angripa sjukdomarna. Nya mediciner och nya kombinationer av mediciner som redan finns kan vara en väg.
  4. Undvik överbehandling. Kraftiga biverkningar av behandlingen kan vara dödliga. Genom att studera vilka typer av sjukdomar som kräver mindre behandling kan patienterna kanske slippa sena komplikationer, besvär som uppstår senare i livet på grund av sjukdom och/eller behandling.
  5. Hitta nya metoder för dem som drabbas av återfall. Forskning om återfall kan leda till nya metoder för bot och svara på frågan om varför vissa barn får återfall och andra inte.
  6. Hitta fler subgrupper. För 40 år sedan behandlades alla barn med leukemi likadant. Nu anpassas behandling efter sjukdomens karaktär. Med fler subgrupper kan behandlingen anpassas och fler botas.
  7. Långsiktig finansiering och samarbeten. Forskning är dyrt och tar tid.
  8. Förstå arvsmassan och förändringar i den. Ökad biologisk kunskap och djupare förståelse av sambandet mellan förändringar i tumörens DNA och hur cellen fungerar biologiskt kan ge fler behandlingsmöjligheter.

 

Källa: Barncancerrapporten 2016.

 

Här kan du läsa mer om den senaste barncancerforskningen.

Dela på Facebook Dela på Twitter